postheadericon Проекти

  

1. Водно-химическо очистване на Kотел № 2

в “ЕК МАРИЦА ИЗТОК III” АД - 2005 г.

2. Водно-химическо очистване на Kотел № 1

в ЕК “МАРИЦА ИЗТОК 3” АД -2006 г.

 

3. Водно-химическо очистване на Kотел № 3

в ЕК “МАРИЦА ИЗТОК 3” АД -2007 г.

 

4. Водно-химическо очистване на мазутен паропрегревател

към Kотел № 3 в ТЕЦ“МАРИЦА ИЗТОК 3”АД -2007 г.

 

5. Обработка и обезвреждане на отпадните разтвори и води

при извършване на водно-химическо очистване на Kотел № 3

в ТЕЦ “МАРИЦА ИЗТОК 3” - 2007 г.

 

6. Очистване от повърхностна ръжда обшивката на димоход

към Kотел №1 в “ENEL МАРИЦА ИЗТОК 3” АД- 2007 г.

 

7. Водно-химическо очистване на Kотел № 4

в “КРЕМИКОВЦИ” АД, СОФИЯ 2007 г.

 

8. Водно-химическо очистване кондензатор към

ТГ № 2 В ТЕЦ “МАРИЦА ИЗТОК 3” - 2008 г.

 

9. Водно-химическо очистване на мазутен паропрегревател

към Kотел № 43 в ТЕЦ “МАРИЦА ИЗТОК 3” АД -2008 г.

 

10. Водно-химическо очистване на мазутен паропрегревател

към Kотел № 4 в ТЕЦ “МАРИЦА ИЗТОК 3” АД -2008 г.

 

11. Обработка и обезвреждане на отпадните разтвори и води

при извършване на водно-химическо очистване на Kотел № 4

в ТЕЦ “МАРИЦА ИЗТОК 3” 2008 г.

 

12. Водно-химическо очистване на кондензатор ТК120 MW 

в ТЕЦ “МАРИЦА 3” АД гр. Димитровград-2008 г

 

13. Водно - химическо очистване на тръби от

маслена система на компресор с-01 в производството

на алкилиран бензин в ТЕЦ на “ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ

БЪЛГАРИЯ” ЕООД-2009 г.

 

14. Водно химическо очистване на ка – 8 производство

ТЕЦ” в ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. Бургас-2009 г.

 

15. Извършване на експлоатационно водно

– химическо очистване на вътрешните нагревни

повърхности на ка – 12 в производство ТЕЦ

на “ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, грургас.