postheadericon Дейност - Пробовземане

СПЕКТЪР НА УСЛУГИТЕ ИЗПИТВАНЕ ПРОБОВЗЕМАНЕ

ПРОБОВЗЕМАНЕ

    1. Води - питейни-битови, отпадъчни, повърхностни, подземни;

    2. Вземане на проби от води, пари, кондензати;

    3. Вземане на проби от твърди горива от потоци, склад, работещи съоръжения;

    4. Вземане на проби от накипоотложения;

    5. Вземане на проби от суров гипс синтетичен;