postheadericon Дейност

blue-prints

Инженерингови дейности по недряване на ИУМС:

Съставяне на технологични алгоритми.


Проектиране:
- информационно и системно осигуряване;
- техническо осигуряване;
- приложно пограмно осигуряване;
- част КИП и А и електрочаст.


Доставка на средства за автоматизация.


Монтаж:
- пълен;
- специализиран;
- супервайзор.


Пускане и настройка.


Обучение на персонала.


Гаранционно и сервизно поддържане.

По-значими обекти:
ТЕЦ “Марица изток 2”, ТЕЦ “Марица изток 3”, ТЕЦ “Варна”,
ТЕЦ “Бобов дол” и всички ТЕЦ в страната.


Партньорство с чужди фирми:
Schneider Electric, Phoenix Contact, Siemens, Compressor Controls Corporation, ABB, Yokogawa, BTG, Alkem Mury, Ashland