postheadericon За нас!

za_nas

АМЕЕС ООД е наследник на източно-маришкото поделение на СК "ТЕХЕНЕРГО" - София, преди това ОРГРЕС, а още по-рано АМЕС - София. В периода на дългогодишната работа (над 30 години) в областта на енергетиката е реализирал множество проекти за управление на технологичните процеси. След 1988 година АМЕЕС е едно от водещите предприятия при внедряването на съвременни технологии за управление, основани на микропроцесорна техника.

 

Предмет на дейност:

Проектантска, технологична, внедрителска и инженерингова дейност в областта на икономичното използуване на енергията и горивата.

Автоматизация, модернизация и екологизация на процесите и съоръже-нията в енергетиката и химията.

Мониторинг на вредни емисии в ТЕЦ.

Воднохимични процеси в ТЕЦ.

Акредитирана лаборатория по води, горива и накипоотложения.

Инженерингови дейности по внедряване на ИУМС: Съставяне на технологични алгоритми.

 

Проектиране:

- информационно и системно осигуряване; - техническо осигуряване; - приложно пограмно осигуряване; - част КИП и А и електрочаст.

Доставка на средства за автоматизация.

 

Монтаж:

- пълен;

- специализиран;

- супервайзор.

Пускане и настройка. Обучение на персонала. Гаранционно и сервизно поддържане.

 

По-значими обекти:

ТЕЦ “Марица изток 2”, ТЕЦ “Марица изток 3”, ТЕЦ “Варна”, ТЕЦ “Бобов дол” и всички ТЕЦ в страната.

 

Партньорство с чужди фирми:

Schneider Electric, Phoenix Contact, Siemens, Compressor Controls Corporation, ABB, Yokogawa, BTG, Alkem Mury, Ashland